Huisregels

HUISREGELS Club Seven

1. De minimale leeftijd is 18 jaar, tenzij anders wordt aangegeven.
2. Legitimatie is verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs zijn de enige geldige legitimatiebewijzen. Een kopie is niet toegestaan.
3. Entreegeld dient, indien wordt aangegeven, betaald te worden bij de kassa.
4. Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor goederen die achtergelaten worden in jassen, tassen e.d.
5. Passende kleding is verplicht. Kleding als voetbalshirts, trainingspakken, petten en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.
6. Geen toegang aan personen, die in welke vorm dan ook, overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
7. Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval direct ingeschakeld.
8. Geen toegang aan personen in het bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen Club Seven is drugs ten strengste verboden.
9. Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
10. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
11. Het is verboden om goederen te verhandelen, in of rondom Club Seven, hetgeen dat bij de Wet niet toegestaan is.
12. Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan acht personen, dan wel personen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen Club Seven een groep van meer dan acht personen zullen vormen.
13. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking verleend wordt, kan de toegang tot Club Seven worden ontzegd.
14. De huisfotograaf is normaliter aanwezig. Als uw privacy niet geschonden mag worden, dient u dit aan ons te melden.
15. Roken is alleen in de door ons aangewezen rookruimten toegestaan.
16. Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.
17. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten en/of hinderlijk/aanstootgevend gedrag vertoont, kan hij of zij verwijderd worden.
18. Het is niet toegestaan drank- en etenswaren mee naar binnen te nemen.
19. Consumpties alleen binnen Club Seven nuttigen. Het is verboden om met glazen/ flesjes de dansvloer te betreden.
20. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
21. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht een van de gastheren in te schakelen.
22. Samenscholing is verboden. Vermoedt een gastheer samenscholing, dan kunnen de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.
23. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en/of discriminatie zijn verboden.
24. Club Seven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (materieel of immaterieel) aan bezoekers.
25. Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering.
26. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van Club Seven over de mogelijk te nemen maatregelen.
27. Camera’s waken over uw en onze veiligheid.
28. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging, wordt de politie direct gewaarschuwd.
29. Uitzonderingen op het Club Seven huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.

Heb je een probleem? Meld het bij onze gastheren (portiers).
PREVENTIE voorkomt geweld!